top of page
שוברטיאדה 2008

פרנץ שוברט (1828-1797)

חלק א'
מרש צבאי ופולונז לפסנתר ב-4 ידיים
פרק רביעיה  בדו מינור ד' 703
סונטינה לכינור ולפסנתר  בסול מינור  ד' 385
4 שירים מתוך "הטוחנת היפה" ד'795 (מילר) לסופרן ופסנתר:
לאן?
שלי
הסקרן
מנוחת ערב
רביעיה לגיטרה, חליל, כינור וצ'לו ד' 96

חלק ב'
שירים:
באביב ד׳882 (שולצה)
לסילוויה ד׳891 (שקספיר)
רק אצלך ד׳866 (זיידל)
נעימת דייגים ד׳881 (שלכטה)
את השלווה ד׳879 (ריקרט)
היי לי ברוכה ד׳741 (ריקרט)
הנזירה צעירה ד׳828 (קרייגר)
בן המוזות ד׳764 (גתה)
שלישיה במי במול מג'ור לפסנתר, כינור וצ'לו אופ' 100  

חלק ג'
"פרחים יבשים":

שיר ד׳795 (מילר)
וריאציות לחליל ופסנתר ד׳802
חמישייה לכלי קשת בדו מג'ור  ד'956

תוכניות
משתתפים

שרון רוסטורף-זמיר - סופרן
אודליה סבר, דניאל גורטלר - פסנתר
ירון פרנסקי, יעל ברולסקי - כינור
עירית לבנה - ויולה
אריך אוסקר הוטר (אוסטריה), רז כהן - צ'לו
מרגלית גפני - חליל
עודד שוב - גיטרה
יוסי שיפמן - הנחיה

קונצרטים

תל-אביב, מרכז ענב לתרבות

קונצרטים נוספים:

ירושלים, "אתנחתא" | צמח, בית גבריאל | רחובות | קיבוץ אילון | הרצליה

bottom of page