top of page

Acerca de

הצהרת נגישות

השוברטיאדה הישראלית רואה חשיבות רבה בהנגשת אתר האינטרנט שלה לציבור הרחב, והשקיעה מאמצים רבים על מנת להשיג מטרה זו. אנו משתדלים לוודא שכל דפי האתר יעמדו בתקן המקובל בישראל ויהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות.
אתר השוברטיאדה הישראלית נבדק בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 - קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט לרמה AA . תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
האתר עומד בהוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, בכפוף לסייגים שלהלן: 

  • התאמות הנגישות בוצעו על-פי המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ועל-פי מסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

  • הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור מספר דפדפנים.

  • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים ומחלונות.

  • האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים כאמור לעיל.

  • 
 בדיקות הנגישות בוצעו באמצעות קרא מסך – NVDA.

חשוב לנו לציין כי למרות מאמצינו הרבים להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שעדיין אינם נגישים.
אם נתקלתם בקושי לגלוש באתר, אם תרצו להודיע על היעדר התאמות נגישות, לבקש ביצוע הנגשה או אם תרצו להפנות את תשומת לבנו לנושא כלשהו בתחום, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות הטופס המצורף. השוברטיאדה הישראלית תשקיע את מרב המאמצים על-מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולהשיב לכל פנייה במקצועיות ובמהירות.

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 12.2.2023

מוזמנים להעיר לנו בנושא נגישות האתר

תודה שעדכנתם אותנו

bottom of page