gallery_pic_2022.jpg

Photo by: Michael Pavia

שוברטיאדה 2022

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל-אביב

שוברטיאדה 2021

המרכז למוסיקה ירושלים משכנות שאננים

שוברטיאדה 2020

קונצרט התזמורת הקאמרית הישראלית במוזיאון תל אביב

קונצרט רביעיית אביב בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל אביב 2020

שוברטיאדה 2019